Agenda

 

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.


Lees verder...

De statistieken

Vandaag 540
Deze week 540
Deze maand 15057
Sinds 10-2008 2426661

Het alfabet 

Het Friese alfabet - It Fryske alfabet
Het Fries maakt gebruik van het Romeinse of Latijnse alfabet. Het Fries maakt ook vaak gebruik van dakjes op letters om onderscheid in uitspraak aan te geven. Letters met een dakje erop krijgen geen aparte plaats toegewezen in het alfabet. Een woord als ld staat in het woordenboek dus gewoon onder de letter A.

 

 

Het Friese telefoonalfabet

In Nederland zeggen we "De A van Anton.". Maar wat zeggen ze in Friesland?

 

Nr. Hoofd-letter Kleine letter Naam Uitspraak Opmerkingen
1 A a a a
2 B b bee b
3 C c see s / k
4 D d dee d
5 E e ee e
6 F f ef f
7 G g gee g Geen schrapende G zoals in het Nederlands, maar een G zoals in het Engels en het Duits, zoals in goal.
8 H h haa h
9 I i ii i
10 J j jee j
11 K k kaa k
12 L l el l
13 M m em m
14 N n en n
15 O o oo o
16 P p pee p
17 Q q kuu kw De Q komt niet voor in authentieke Friese woorden. De Q wordt alleen gebruikt voor leenwoorden.
18 R r er r
19 S s es s
20 T t tee t
21 U u uu u
22 V v vee v
23 W w wee w / v
24 X x eks ks De X komt niet voor in authentieke Friese woorden. De X wordt alleen gebruikt voor leenwoorden.
25 Y y igrek ij / ie Soms als een IJ als in pijn. Soms als een IE als in dienst.
Voorbeeld: by dy (uitspraak: bij die).
26 Z z zet z De Z komt weinig voor in het Fries. Veel Nederlandse woorden die een Z hebben, worden in het Fries geschreven met een S.

 

 

Bijzondere letters

Hoofd- letter Kleine letter Uitspraak Opmerkingen
ao Een klank die tussen de A en de O zit. Lijkt op de Engelse O in old.
e Korte E.
ee Lange E.
ao Een klank die tussen de A en de O zit. Lijkt op de Engelse O in old. Ongeveer dezelfde klank als de .
uu Lange U, als in vuur.
oe Als in boek.

 

 

 
Citaat van de dag

"Wijsheid begint bij twijfel.
Wiisheid begjint mei twivel. "
- René Descartes -
(1596-1650)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?