Agenda

 

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.


Lees verder...

De statistieken

Vandaag Duplicate entry '999' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY'Duplicate entry '1000' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY'Duplicate entry '1001' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY'Duplicate entry '1002' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY'Duplicate entry '1003' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY' 0
Deze week Duplicate entry '1004' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY'Duplicate entry '1005' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY'0
Deze maand Duplicate entry '1006' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY'Duplicate entry '1007' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY'0
Sinds 10-2008 Duplicate entry '1008' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY'Duplicate entry '1009' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY'2947153

Telefoonalfabet 

 

 

 

 

 

Het Friese telefoonalfabet - It Fryske telefoanalfabet
Een telefoonalfabet gebruik je wanneer je een woord spelt en je zeker wilt weten dat je gespreksgenoot de spelling juist heeft. Sommige letters lijken immers op elkaar. Als je zegt "Dat schrijf je met een P.", kan het goed zijn dat je gesprekspartner verstaat "Dat schrijf je met een B.". De P en de B klinken immers bijna hetzelfde. Als je zegt "Dat schrijf je met de P van Pieter ", wordt alle twijfel weggenomen. Pieter schrijf je tenslotte nooit als Bieter.
In het Fries wordt een telefoonalfabet een telefoanalfabet of een staveringsalfabet genoemd. Het Fries gebruikt andere woorden om letters mee aan te duiden, allemaal Friese namen met uitzondering van Claudius, Quirinius, Valerius, Xantippe en Zacharias. Dat komt omdat het Fries de letters C, Q, V, X en Z niet gebruikt, tenzij voor leenwoorden.
Bij het gebruik van het telefoonalfabet zeg je "De A fan Afke, de B fan Bauke", etc.

 

Letter Nederlands telefoonalfabet Fries telefoonalfabet
A Anton / Anna Afke
B Bernard Bauke
C Cornelis Claudius
D Dirk Durk
E Eduard Eeltsje
F Ferdinand Fedde
G Gerard Geart
H Hendrik Hindrik
I Isaäk Ids
J Jan Joast
K Karel Karst
L Lodewijk Liuwe
M Maria Marten
N Nico Nynke (of Nykle)
O Otto Okke
P Pieter Piter
Q Quotiënt Quirinius
R Rudolf Ruerd
S Simon Sytse (of Simen)
T Teunis Tys
U Utrecht Ulbe
V Victor Valerius
W Willem Willem
X Xantippe Xantipe
Y Ypsilon Ytsen
Z Zaandam Zacharias

 

 

 
Citaat van de dag

"Bûter, brea en griene tsiis. - Wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries.
Boter, brood en groene kaas - Wie dat niet zeggen kan is geen oprechte Fries. "
- Fries spreekwoord -

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?