Agenda

 

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.


Lees verder...

De statistieken

Vandaag 418
Deze week 2098
Deze maand 10230
Sinds 10-2008 2046329

Bijvoeglijke naamwoorden - Eigenskipswurden
Bijvoeglijke naamwoorden worden in het Fries hetzelfde gebruikt als in het Nederlands.

 

- Er is geen verschil tussen enkelvoud en meervoud.

- Er wordt wel onderscheid gemaakt naar predicatief en attributief gebruik van bijvoeglijke naamwoorden.

 

 Attributief betekent dat het bijvoeglijk naamwoord als bijvoeglijke bepaling gebruikt wordt en direct gekoppeld is aan een zelfstandig naamwoord (de aardige man).

Predicatief betekent dat het bijvoeglijk naamwoord via een werkwoord aan een zelfstandig naamwoord gekoppeld is (de man is aardig).

 

Een predicaat is meestal makkelijk te vormen door achter het attribuut een -e te plakken.
nij - nije
âld - âlde

 

Soms wordt de medeklinker verdubbeld om de klinker kort te houden.
grut - grutte

 

 

 

Voorbeelden

De man is aardig De man is aardich
De aardige man De aardiche man
De mannen zijn aardig De manlju binne aardich
De aardige mannen De aardiche manlju
De vrouw is aardig De frou is aardich
De aardige vrouw De aardiche frou
De vrouwen zijn aardig De froulju binne aardich
De aardige vrouwen De aardiche froulju
Het huis is nieuw It hûs is nij
Het nieuwe huis It nije hûs
De huizen zijn nieuw De hûzen binne nij
De nieuwe huizen De nije hûzen
De duif is wit De do is wyt
Een witte duif In wyte do
De duiven zijn wit De dowen binne wyt
De witte duiven De wyte dowen
Het gebouw is oud It gebou is âld
Het oude gebouw It âlde gebou
De gebouwen zijn oud De gebouen binne âld
De oude gebouwen De âlde gebouen
Het boek is groot It boek is grut
Het grote boek It grutte boek
De nachten zijn lang De nachten binne lang
De lange nachten De lange nachten
De kamer is donker De keamer is dûnker
De donkere kamer De dûnkere keamer
De kamers zijn donker De keamers binne dûnker
De donkere kamers De dûnkere keamersCitaat van de dag

"Wijsheid begint bij twijfel.
Wiisheid begjint mei twivel. "
- René Descartes -
(1596-1650)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?- Cursussen Fries CD-ROM & DVD
- Woordenboeken Fries
- Leerboeken & Taalgidsen
- Leer grammatica Fries