Agenda

 

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.


Lees verder...

Bij de politie als verdachte - By de plysje as fertochte
 

Waar word ik van beschuldigd? Wr wurd ik fan beskuldige?
Ik ben onschuldig Ik bin unskuldich
Ik wil een advocaat spreken Ik wol mei een advokaat prate
Ik wil een tolk bij het verhoor Ik wol een tolk by it ferhoar ha
Ik wil iemand van de Nederlandse ambassade spreken Ik wol mei ien fan de Nederlnske ambassade prate
Ik wil iemand van de Belgische ambassade spreken Ik wol mei ien fan de Belgyske ambassade prate
Ik wist niet dat dat verboden terrein was Ik wist net dat dat ferbean terrein wie
Ik zal het nooit meer doen. Ik sil it nea wer dwaan
Mag ik nu gaan? Mei ik no gean?
Echt waar agent, ik heb geen idee hoe die drugs in mijn bagage zijn terechtgekomen. Echt wier plysje, Ik ha gjin idee hoe dy drugs yn myn bagaazje telne kommen binne
Ik zeg niets meer voordat ik een advocaat krijg. Ik siz neat mear foardat ik een advokaat krij
Ik beken! Ik beken!
Ik beken niets! Ik beken neat!

 

 
Citaat van de dag

"Bûter, brea en griene tsiis. - Wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries.
Boter, brood en groene kaas - Wie dat niet zeggen kan is geen oprechte Fries. "
- Fries spreekwoord -

Mededelingen en snelkoppelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.