Agenda

 

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.


Lees verder...

De statistieken

Vandaag 306
Deze week 3155
Deze maand 11287
Sinds 10-2008 2047386

Rangtelwoorden - Rangtelwurden
 

1e earste
2e twadde
3e tredde
4e fjirde
5e fiifde
6e sechde
7e sânde
8e achte
9e njoggende
10e tsiende
11e alfde
12e tolfde
13e trettjinde
14e fjirtjinde
15e fyftjinde
16e sechtjinde
17e santjinde
18e achttjinde
19e njoggentjinde
20e tweintichste
21e ienentweintichste
22e twaentweintichste
23e trijentweintichste
24e fjouwerentweintichste
25e fiifentweintichste
26e seisentweintichste
27e sânentweintichste
28e achtentweintichste
29e njoggentweintichste
30e tritichste
31e ienentritichste
32e twaentritichste
40e fjirtichste
50e fyftichste
60e sechtichste
70e santichste
80e tachtichste
90e njoggentichste
100e hûndertste
101e hûndertenienste
122e hûnderttwaentweintichste
200e twahûndertste
300e trijehûndert
400e fjouwerhûndert
500e fiifhûndertste
600e seishûndertste
700e sânhûndertste
800e achthûndertste
900e njoggenhûndertste
1000e tûzenste
1001e tûzenenienste
1243e tolvehûnderttrijenfjirtichste
2000e twatûzenste
3000e trijetûzenste
4000e fjouwertûzenste
5000e fiiftûzenste
6000e seistûzenste
7000e sântûzenste
8000e achttûzenste
9000e njoggentûzenste
10.000e tsientûzenste
100.000e hûnderttûzenste
1000.000e miljoenste
1000.000.000e miljardste

 

Terug naar Handige zinnen.

 
Citaat van de dag

"Ik denk, dus ik ben.
Ik tink dus ik bin. "
- René Descartes -
(1596-1650)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?