Agenda

 

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.


Lees verder...

De statistieken

Vandaag 392
Deze week 648
Deze maand 877
Sinds 10-2008 2892198

Telwoorden - Telwurden
 

1 ien
2 twa
3 trije
4 fjouwer
5 fiif
6 seis
7 sān
8 acht
9 njoggen
10 tsien
11 alve
12 tolve
13 trettjin
14 fjirtjin
15 fyftjin
16 sechtjin
17 santjin
18 achttjin
19 njoggentjin
20 tweintich
21 ienentweintich
22 twaentweintich
23 trijentweintich
24 fjouwerenweintich
25 fiifentweintich
26 seisentweintich
27 sānentweintich
28 achtentweintich
29 njoggenentweintich
30 tritich
31 ienentritich
32 twaentritich
40 fjirtich
50 fyftich
60 sechtich
70 santich
80 tachtich
90 njoggentich
100 hūndert
101 hūndertien
122 hūnderttwaentweintich
200 twahūndert
300 trijehūndert
400 fjouwerhūndert
500 fiifhūndert
600 seishūndert
700 sānhūndert
800 achthūndert
900 njoggenhūndert
1000 tūzen
1001 tūzenien
1243 tolvehūnderttrijenfjirtich
2000 twatūzen
3000 trijetūzen
4000 fjouwertūzen
5000 fiiftūzen
6000 seistūzen
7000 sāntūzen
8000 achttūzen
9000 njoggentūzen
10.000 tsientūzen
100.000 hūnderttūzen
1000.000 miljoen
1000.000.000 miljard

 

Terug naar Handige zinnen.

 
Citaat van de dag

"Wijsheid begint bij twijfel.
Wiisheid begjint mei twivel. "
- RenƩ Descartes -
(1596-1650)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?