Agenda

 

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.


Lees verder...

De statistieken

Vandaag 276
Deze week 3125
Deze maand 11257
Sinds 10-2008 2047356

Telwoorden - Telwurden
 

1 ien
2 twa
3 trije
4 fjouwer
5 fiif
6 seis
7 sân
8 acht
9 njoggen
10 tsien
11 alve
12 tolve
13 trettjin
14 fjirtjin
15 fyftjin
16 sechtjin
17 santjin
18 achttjin
19 njoggentjin
20 tweintich
21 ienentweintich
22 twaentweintich
23 trijentweintich
24 fjouwerenweintich
25 fiifentweintich
26 seisentweintich
27 sânentweintich
28 achtentweintich
29 njoggenentweintich
30 tritich
31 ienentritich
32 twaentritich
40 fjirtich
50 fyftich
60 sechtich
70 santich
80 tachtich
90 njoggentich
100 hûndert
101 hûndertien
122 hûnderttwaentweintich
200 twahûndert
300 trijehûndert
400 fjouwerhûndert
500 fiifhûndert
600 seishûndert
700 sânhûndert
800 achthûndert
900 njoggenhûndert
1000 tûzen
1001 tûzenien
1243 tolvehûnderttrijenfjirtich
2000 twatûzen
3000 trijetûzen
4000 fjouwertûzen
5000 fiiftûzen
6000 seistûzen
7000 sântûzen
8000 achttûzen
9000 njoggentûzen
10.000 tsientûzen
100.000 hûnderttûzen
1000.000 miljoen
1000.000.000 miljard

 

Terug naar Handige zinnen.

 
Citaat van de dag

"Ik denk, dus ik ben.
Ik tink dus ik bin. "
- René Descartes -
(1596-1650)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?