Agenda

 

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.


Lees verder...

Telwoorden - Telwurden
 

1 ien
2 twa
3 trije
4 fjouwer
5 fiif
6 seis
7 sn
8 acht
9 njoggen
10 tsien
11 alve
12 tolve
13 trettjin
14 fjirtjin
15 fyftjin
16 sechtjin
17 santjin
18 achttjin
19 njoggentjin
20 tweintich
21 ienentweintich
22 twaentweintich
23 trijentweintich
24 fjouwerenweintich
25 fiifentweintich
26 seisentweintich
27 snentweintich
28 achtentweintich
29 njoggenentweintich
30 tritich
31 ienentritich
32 twaentritich
40 fjirtich
50 fyftich
60 sechtich
70 santich
80 tachtich
90 njoggentich
100 hndert
101 hndertien
122 hnderttwaentweintich
200 twahndert
300 trijehndert
400 fjouwerhndert
500 fiifhndert
600 seishndert
700 snhndert
800 achthndert
900 njoggenhndert
1000 tzen
1001 tzenien
1243 tolvehnderttrijenfjirtich
2000 twatzen
3000 trijetzen
4000 fjouwertzen
5000 fiiftzen
6000 seistzen
7000 sntzen
8000 achttzen
9000 njoggentzen
10.000 tsientzen
100.000 hnderttzen
1000.000 miljoen
1000.000.000 miljard

 

Terug naar Handige zinnen.

 
Citaat van de dag

"Bûter, brea en griene tsiis. - Wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries.
Boter, brood en groene kaas - Wie dat niet zeggen kan is geen oprechte Fries. "
- Fries spreekwoord -

Mededelingen en snelkoppelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.