Agenda

 

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.


Lees verder...

De statistieken

Vandaag 0
Deze week 0
Deze maand 0
Sinds 10-2008 2778441

Tijdperken - Tiidrekken
 

Prehistorie Prehistoarje
Het Stenen Tijdperk De Stientiid
De Bronstijd De Brûnstiid
De Ijzertijd De Izertiid
Klassieke Oudheid De Klassike Âldheid
Middeleeuwen Midsieuwen
Vroegmoderne Tijd It Ier Moderne Tiidrek
De Renaissance Rênessânse
De Verlichting De Ferlichting
De Romantiek De Romantyk
De Moderne Tijd De Moderne Tiid
De Industriële Revolutie Yndustriele Revolúsje
Fin De Siècle (Het Eeuweinde) Fin De Siècle (Ein Fan´E Ieu)
De Eerste Wereldoorlog De Earste Wrâldoarloch
Het Interbellum It Ynterbellum
De Tweede Wereldoorlog De Twadde Wrâldoarloch
De Naoorlogse Periode It Neioarlochske Tiidrek
De Koude Oorlog De Kâlde Kriich
De Postmoderne Tijd De Postmoderne Tiid
De Hedendaagse Tijd De Hjoeddeiske Tiid

 

 
Citaat van de dag

"De een zijn dood is de ander zijn brood.
De iene syn dea, is de oare syn brea. "
- Fries spreekwoord -

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?