Agenda

 

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.


Lees verder...

De statistieken

Vandaag 0
Deze week 0
Deze maand 0
Sinds 10-2008 2959548

Tijdperken - Tiidrekken
 

Prehistorie Prehistoarje
Het Stenen Tijdperk De Stientiid
De Bronstijd De Brnstiid
De Ijzertijd De Izertiid
Klassieke Oudheid De Klassike ldheid
Middeleeuwen Midsieuwen
Vroegmoderne Tijd It Ier Moderne Tiidrek
De Renaissance Rnessnse
De Verlichting De Ferlichting
De Romantiek De Romantyk
De Moderne Tijd De Moderne Tiid
De Industrile Revolutie Yndustriele Revolsje
Fin De Sicle (Het Eeuweinde) Fin De Sicle (Ein FanE Ieu)
De Eerste Wereldoorlog De Earste Wrldoarloch
Het Interbellum It Ynterbellum
De Tweede Wereldoorlog De Twadde Wrldoarloch
De Naoorlogse Periode It Neioarlochske Tiidrek
De Koude Oorlog De Klde Kriich
De Postmoderne Tijd De Postmoderne Tiid
De Hedendaagse Tijd De Hjoeddeiske Tiid

 

 
Citaat van de dag

"Ik denk, dus ik ben.
Ik tink dus ik bin. "
- René Descartes -
(1596-1650)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?