Agenda

 

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.


Lees verder...

Av Maria
 

 

Het Weesgegroet
Het Wees Gegroet Maria of Av Maria is een gebed dat vooral gebruikt wordt in de katholieke traditie. In het gebed wordt Maria, de moeder van Jezus, aangeroepen. De tekst is niet letterlijk in de Bijbel te vinden, maar de eerste zeven regels zijn wel ontleend aan het Evangelie naar Lukas.
Hieronder staat de tekst in het Nederlands en het Fries.

 

Wees gegroet Maria Ws groete, Marye
Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met u.
Gezegend bent u
onder de vrouwen.
En gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.
Ws groete, Marye,
fol fan genede.
De Heare is mei dy.
Seigne benne dy
boppe alle froulju.
En seigne is Jezus,
de frucht fan dyn lichem.
Hillige Marye, mem fan God,
bid for s snders,
no, en yn de oere fan us dea.
Ammen.

 

 
Citaat van de dag

"Bûter, brea en griene tsiis. - Wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries.
Boter, brood en groene kaas - Wie dat niet zeggen kan is geen oprechte Fries. "
- Fries spreekwoord -

Mededelingen en snelkoppelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.