Agenda

 

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.


Lees verder...

De statistieken

Vandaag Duplicate entry '66153' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY'Duplicate entry '66154' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY'Duplicate entry '66155' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY'Duplicate entry '66156' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY'Duplicate entry '66157' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY'Duplicate entry '66158' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY' 0
Deze week Duplicate entry '66159' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY'Duplicate entry '66160' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY'0
Deze maand Duplicate entry '66161' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY'Duplicate entry '66162' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY'8284
Sinds 10-2008 Duplicate entry '66163' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY'Duplicate entry '66164' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY'2983368

Spreekwoorden en gezegden - Sprekwurden en siswizen 

 

 

"Bûter, brea en griene tsiis." - Wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries.
"Boter, brood en groene kaas" - Wie dat niet zeggen kan is geen oprechte Fries.

 

Jild dat stom is makket rjocht wat krom is.
Geld dat stom is maakt recht wat krom is.

 

Pluk de dag.
Plôkje de dei.

 

Gedenk te sterven.
Betink dast stjerlik bist.

 

De een zijn dood is de ander zijn brood.
De iene syn dea, is de oare syn brea.

 

In gouden kaai iepent elk slot, útsein dat fan it paradys.
Letterlijk: Een gouden sleutel past op ieder slot, behalve dat van het paradijs.
Figuurlijk: Geld is een sleutel die op alle sloten past. Maar een doodshemd heeft geen zakken.
Betekenis: Op aarde kun je met geld alles kopen, maar in de hemel heb je er niets aan. Dit Friese spreekwoord is een combinatie van twee Nederlandse spreekwoorden.

 

Better ien euro yn de eigen ponge as tsien yn de ponge fan in oar.
Letterlijk: Beter één euro in de eigen portemonnee, dan tien in de portemonnee van de ander.
Figuurlijk: Beter één vogel in de hand, dan tien in de lucht.

 

De hin mei gouden aaien moat ek fuorre wurde.
Letterlijk: De hen met de gouden eieren moet ook gevoederd worden.
Betekenis: Ook een winstgevende onderneming vereist aandacht.

 

As de wyn draait, moat men de mûne kruie.
Letterlijk: Als de wind draait, moet men de molen kruien.
Figuurlijk: Je moet het ijzer smeden als het heet is.
Betekenis: Het juiste moment aangrijpen.

 

Al is Fryslân plat, it hat syn hichtepunten.
Al is Friesland plat, het heeft zijn hoogtepunten.

 

As de kat fan hûs is, stekt de mûs de sturt omheech.
Letterlijk: Als de kat van huis is, steekt de muis zijn staartje omhoog.
Figuurlijk: Als de kat van huis is, dan dansen de muizen op tafel.

 

As april blaast op syn hoarn, is it goed foar gers en koarn.
Letterlijk: Als april blaast op zijn hoorn, is dat goed voor gerst en koren.
Betekenis: Een natte aprilmaand is goed voor de gewassen op het veld.
Citaat van de dag

"Al is Fryslân plat, it hat syn hichtepunten.
Al is Friesland plat, het heeft zijn hoogtepunten. "
- Fries spreekwoord -

Mededelingen en snelkoppelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.